28/02/2014

Thông báo tư vấn, định hướng chọn chuyên ngành

V/v: Tổ chức Tư vấn, định hướng chọn chuyên ngành đối với sinh viên khóa 2011 ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh […]
08/03/2013

Lịch thi tốt nghiệp, thi lại tốt nghiệp, thi trả nợ tốt nghiệp đợt 1/2013 (thi 29/3/2013)

07/03/2013, Học viện thông báo Kế hoạch thi, thủ tục, thời hạn đăng ký thi lại, thi trả nợ tốt nghiệp đợt 1/2013. Cụ thể: […]
07/06/2012

Thông báo: Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học năm 2012

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học […]
05/06/2012

Thông báo thu nợ học phí kỳ II năm học 2011-2012 (ĐH-CĐ chính quy cơ sở Hà Đông)

Căn cứ Quyết định 942/KTTC-HV ngày 22/11/2011 Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc “ban hành Quy định về thu, […]
04/06/2012

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012

1. Mức thu: Thực hiện theo các mức thu của Học viện. * Khi nộp học phí, sinh viên nộp cùng các khoản tiền sau: […]
01/06/2012

Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp hệ liên thông CĐ-ĐH khóa 2010 đợt 2

Phòng Kinh tế tài chính thông báo: Căn cứ kế hoạch học tập kỳ 2 năm học 2011-2012 (Kỳ thứ 4 của khóa học) các lớp hệ […]
28/05/2012

Thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy khóa 2007 và Cao đẳng chính quy trả nợ xong của CSĐT Hà Nội

1- Cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2007 của Cơ sở đào […]
28/05/2012

Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp ĐH-CĐ chính quy

Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước, của Học viện về thu nộp học phí, phí KTX, BHYT và kế hoạch đào […]
15/05/2012

Thông báo: Bố trí các phòng tự học ngoài giờ hành chính cho ôn thi học kỳ 2 năm học 2011-2012

Để tạo điều kiện cho sinh viên học tập và ôn thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2011-2012, Học viện thông báo bố […]
09/05/2012

Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp văn bằng 2 chính quy khóa 2010

Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp văn bằng 2 chính quy khóa 2010 Phòng Kinh tế tài chính thông […]