16/09/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 9/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014, 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt tháng 9/2019. Các trường […]
13/09/2019

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần Tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2015

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kỹ thuật khóa 2015                     –   Sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 […]
12/09/2019

Thông báo V/v: Triệu tập sinh viên D18KT đăng ký chuyên ngành Kế toán chuẩn quốc tế ACCA

  Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2020; Theo đề nghị của khoa TCKT1 về việc phân chuyên […]
12/09/2019

Thông báo: DSSV được xét chuyển đổi điểm Tiếng anh đợt 1 năm học 2019-2020 của khóa 2014, 2015, 2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên được xét chuyển đổi điểm tiếng Anh đợt 1 – HK1 năm học 2019-2020 của khóa […]
11/09/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Kỹ thuật điện tử

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành KTĐT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
11/09/2019

Thông báo VV: Kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2019 – Cơ sở Hà Nội

Căn cứ Quy định tạm thời về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy ban hành kèm […]
10/09/2019

Thông báo V/v: Kế hoạch học Giáo dục quốc phòng – An ninh, Khóa 2019

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; – Căn cứ kế hoạch đào […]
05/09/2019

Thông báo: Điều chỉnh thời khóa biểu lớp D19CQPT01-B, D19CQPT02-B

Phòng Giáo vụ thông báo: Điều chỉnh thời khóa biểu lớp D19CQPT01-B, và D19CQPT02-B đề nghị sinh viên truy cập hệ thống http://qldt.edu.vn để cập […]
30/08/2019

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 08/2019

Kính gửi:   Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2015 các ngành Kinh tế                     (các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing) Căn […]
30/08/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả học tập của sinh viên tính đến hết học kỳ 2 năm học 2018-2019 của các […]