24/12/2019

Thông báo: DSSV dự kiến được xét CĐR, chuyển đổi điểm, DSSV đăng ký nhưng không có phiếu điểm khóa 2014,2015 đợt tháng 11/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên dự kiến được xét CĐR, chuyển đổi điểm, DSSV đăng ký nhưng không có phiếu điểm […]
16/12/2019

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2019-2020 (đợt tháng 1/2020)

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
16/12/2019

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đối với sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện. Học viện thông báo tới các Khoa đào tạo 1, các Viện/Trung tâm, […]
16/12/2019

Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng giáo vụ thông báo: Căn cứ Kế hoạch giảng dạy các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 1 năm học […]
12/12/2019

Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 (dự kiến)

Phòng Giáo vụ thông báo: – Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; – Căn cứ bản phân công giảng dạy của các […]
10/12/2019

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên tốt nghiệp tháng 12/2019

Kính gửi:   Sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy các khóa Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày […]
04/12/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2018-2019 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và kế hoạch công […]
03/12/2019

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
28/11/2019

Thông báo: V/v Phân nhánh đầu vào và đăng ký học học phần tiếng Anh khóa 2019

Căn cứ kết quả thi phân loại đầu vào tiếng Anh khóa 2019 và kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức […]
27/11/2019

Thông báo : Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 khóa 2019

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo và ban hành Kế hoạch thi học kỳ 1 năm […]