20/03/2019

Kế hoạch thi phụ học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ Kế hoạch đào tạo; Căn cứ Kết quả thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 TT Khảo thí […]
19/03/2019

Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2018-2019 các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông Cao đẳng-Đại học chính quy Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-HV ngày 08/06/2018 của Giám đốc Học viện về việc ban hành mức thu học phí năm học 2018-2019; Căn […]
13/03/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên D14 kỹ thuật tốt nghiệp lần 1 nợ học phí

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên D14 kỹ thuật được xét TN lần 1 nhưng nợ học phí và yêu cầu sinh […]
08/03/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Công nghệ thông tin

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành CNTT   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
08/03/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Quản trị kinh doanh

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành QTKD   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
08/03/2019

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Marketing

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành Marketing   Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch […]
08/03/2019

Thông báo: V/v Thu hồ sơ xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Phòng CT&CTSV thông báo: Thu hồ sơ xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2018 […]
08/03/2019

Thông báo: V/v Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học  chính quy các khóa […]
08/03/2019

V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 3/2019 (lần 1)

Kính gửi:   Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2014 các ngành Kỹ thuật                     (các ngành KT ĐTVT, CNTT, ATTT, CN KT Đ-ĐT, CN […]
01/03/2019

Thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật thiếu hồ sơ thẩm định tốt nghiệp

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật hiện còn thiếu hồ sơ thẩm định tốt nghiệp: Bản sao giấy […]