09/11/2021

Thông báo: V/v Hoãn lịch thi các học phần của Bộ môn Toán/ khoa Cơ bản 1 trong kỳ thi phụ học kỳ 2 và kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Kính gửi:      Các lớp Sinh viên Căn cứ kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học […]
05/11/2021

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 1 năm học 2021-2022

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch mở các lớp riêng […]
04/11/2021

Thông báo: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2021-2022 (lần 2)

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
29/10/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức các lớp Chất lượng cao ngành CNTT khóa 2021

Căn cứ kết quả trúng tuyển hệ CLC khóa 2021 của Học viện. Học viện thông báo tổ chức lớp đầu khóa học cho các […]
29/10/2021

Thông báo: V/v tổ chức kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 1 năm học 2021 – 2022. Căn cứ kết quả thi học kỳ 2 […]
29/10/2021

Thông báo: Tổ chức học tập môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh (đợt 2) khóa 2021

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc học […]
28/10/2021

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2017-2021 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học đợt tháng 10/2021 của Học viện. Phòng […]
27/10/2021

Thông báo: V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2021

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của […]
25/10/2021

Thông báo: V/v Kế hoạch kiểm tra trình độ Tiếng anh để xét tuyển vào Chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin năm 2021

Căn cứ thông báo số 696/TB-HV ngày 10/8/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tuyển sinh chương trình […]
22/10/2021

Thông báo: V/v Tổ chức lớp luyện thi chuẩn đầu ra Tiếng anh đợt 1/2021

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 1 (Đơn vị trực thuộc Học viện) thông báo Tổ chức lớp luyện thi chuẩn đầu ra […]