22/06/2023

Thông báo V/v: V/v: Cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023 (sau khi cập nhật điểm lớp riêng học kỳ 2, 2022-2023)

Phòng Giáo vụ thông báo cập nhật danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023 (sau khi cập nhật điểm […]
19/06/2023

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2023-2024

Kính gửi: – Các Khoa đào tạo 1,                   – Viện Kinh tế Bưu điện;                   – Phòng CT&CTSV;                   – Các lớp sinh viên […]
09/06/2023

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng chính quy của Học viện. – Căn cứ Kết quả học tập của […]
05/06/2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 2 học kỳ II 2022-2023 (tháng 5/2023)

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra […]
30/05/2023

Thông báo V/v: Thực hiện đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp đối với các lớp sinh viên khối ngành Kỹ thuật – Khóa 2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức Thực tập và tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2019 các ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông […]
29/05/2023

Thông báo: V/v: Hủy và mở bổ sung các lớp học phần đợt học kỳ hè năm học 2022-2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch học kỳ hè năm học […]
24/05/2023

Thông báo: Về việc điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập tại Cơ sở đào tạo Hà Nội từ năm học 2023-2024

Căn cứ quyết định số 682/QĐ-HV ngày 22/06/2023 của Giám đốc Học viện Về việc điều chỉnh thời gian giảng dạy, học tập tại Cơ […]
23/05/2023

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện

Ngày 08/05/2023 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 621/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện. Phòng […]
22/05/2023

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các lớp học phần trong đợt học kỳ hè, năm học 2022-2023

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội Căn cứ kế hoạch học kỳ 2 năm học […]
18/05/2023

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2022-2023

 Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                                        – Cố Vấn học tập các lớp                     […]