22/03/2022

Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 2, năm học 2021-2022 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
21/03/2022

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2022.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 17/03/2022 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022 đối với […]
21/03/2022

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2021-2022 chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học Cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
19/03/2022

Thông báo: Danh sách biên chế tiểu đội, trung đội học GDQP-AN – nhóm lớp 2

Căn cứ kết quả đăng ký học giáo dục quốc phòng – an ninh, khai báo thông tin y tế, sức khỏe của sinh viên […]
19/03/2022

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 2 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế

Tính đến 9h00 ngày 19/3/2022 theo kế hoạch khai báo thông tin y tế của nhóm lớp 2, còn nhiều sinh viên chưa đăng ký […]
17/03/2022

Thông báo: V/v Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế – nhóm lớp 2

– Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HV và Thông báo số 24/TB-GV ngày 4/3/2022 về việc tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc […]
16/03/2022

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa 2019 các ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử; Quản trị kinh doanh, Marketing và khóa 2020 ngành Công nghệ đa phương tiện

Kính gửi:    Các lớp sinh viên: D19CN, D19DT, D19QT, D19MR và D20PT               Căn cứ chương trình đào tạo các ngành, kế hoạch học tập […]
12/03/2022

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên nhóm lớp 1 chưa đăng ký học GDQP-AN, thực hiện khai báo y tế

Tính đến 9h00 ngày 12/3/2022 theo kế hoạch khai báo thông tin y tế của nhóm lớp 1, còn 110 sinh viên chưa đăng ký […]
10/03/2022

Thông báo: Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2022

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/04/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định […]
09/03/2022

Thông báo: V/v: Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế, khai báo tình trạng sức khỏe

– Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-HV và Thông báo số 24/TB-GV ngày 4/3/2022 về việc tổ chức học tập học phần Giáo dục quốc […]