10/09/2020

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt xét tháng 08.2020

Kính gửi:            –     Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2016 các ngành Kinh tế và ngành Truyền thông đa phương tiện Sinh viên hệ […]
10/09/2020

Thông báo Về việc: Đăng ký thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2020

                   Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy     Căn cứ Kế hoạch số 637/KH-KT&ĐBCLGD ngày 08/09/2020 của Học viện về […]
08/09/2020

Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2019-2020

Căn cứ quyết định số 646/QĐ-HV của Giám đốc Học viện ngày 14/8/2020 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các […]
03/09/2020

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]
01/09/2020

Thông báo: V/v Phòng chống dịch Covid-19 – Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Học viện thông báo: Ngày  01/09/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông đã họp […]
28/08/2020

Thông báo: DSSV khóa 2016 khối ngành kinh tế dự kiến xét tốt nghiệp lần 1 – đợt tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 khối […]
28/08/2020

Thông báo: DSSV khóa 2015 trở về trước dự kiến xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2020 (tháng 08/2020 – Cập nhật 28/08/2020)

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Học viện; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên dự kiến xét […]
14/08/2020

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T8/2020)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 ( Đợt T8/2020) Cụ […]
13/08/2020

Thông báo: V/v Cập nhật lịch học online/offline kỳ phụ (hè) 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Cập nhật lịch học online trên phần mềm Trans (đã sử dụng trong học kỳ 2 năm học 2019-2020) học […]
12/08/2020

Thông báo: V/v Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021

Phòng Giáo vụ thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 (kèm theo). Đề nghị các bạn sinh viên căn cứ khung kế […]