09/07/2021

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 (2020-2021) đối với các khóa từ 2018 đến 2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội

– Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện […]
09/07/2021

Thông báo: V/v Tạm hoãn tổ chức giảng dạy – học tập, thi kiểm tra theo hình thức trực tiếp từ ngày 12/07/2021

– Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện […]
04/07/2021

Thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 của  các sinh viên khóa 2020, cụ thể như sau: – […]
02/07/2021

Thông báo: V/v Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy – học tập, tổ chức thi học kỳ 2, năm học 2020-2021 của Cơ sở Hà Nội từ ngày 12/07/2021

– Căn cứ quyết định số 387/QĐ-HV ngày 08/06/2020 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 […]
29/06/2021

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 6/2021

Kính gửi:              Sinh viên hệ chính quy từ khóa 2016 trở về trước  Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học […]
28/06/2021

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 6/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra Tiếng anh của các khóa 2014, 2015, 2016,2017 ( Đợt T6/2021) Cụ […]
23/06/2021

Thông báo Về việc: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021

Căn cứ quyết định số 740/QĐ-HV của Giám đốc Học viện ngày 05/10/2020 về việc ban hành mức thu học lại, thi lại và các […]
18/06/2021

Thông báo: V/v Đề nghị sinh viên nộp bổ sung hồ sơ còn thiếu (các lớp khối ngành Kinh tế và TTDPT khóa 2017)

Để thực hiện kế hoạch thực tâp và tốt nghiệp của Học viện theo đúng kế hoạch, phòng Giáo đã rà soát hồ sơ của […]
15/06/2021

Thông báo: Khung kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện

Ngày 15/06/2021 Giám đốc Học viện đã ký Quyết định số 495/QĐ-HV ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Học viện. Phòng […]
12/06/2021

Thông báo V/v: Hủy các lớp học phần trong học kỳ phụ, năm học 2020-2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội  Căn cứ kế hoạch học kỳ phụ năm học […]