22/04/2019

Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D15 L17 Khối ngành kỹ thuật (T4.2019)

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2015-2020 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT, TTĐPT), Liên thông chính quy khóa 2017-2019 (các […]
18/04/2019

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: D15QT, D15KT, D15MR, L17QT, L17KT (16/4/2019)

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D15 và L17 khối ngành Kinh tế Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh […]
18/04/2019

Thông báo V/v: Thay đổi thời gian phổ biến, tập huấn đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Kính gửi:           Các lớp Sinh viên Đại học chính quy   Theo thông báo số 36/TB-GV ngày 09/04/2019 của Phòng Giáo vụ, việc phổ biến, […]
11/04/2019

Thông báo: V/v Nghỉ lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động năm 2019

Kính gửi:   – CÁC KHOA ĐÀO TẠO 1                     – VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN                     – CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY […]
09/04/2019

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2019-2020

Kính gửi:    –  Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Trung tâm đào tạo Quốc tế                        –   Phòng CT&CTSV;                        – Giảng […]
09/04/2019

Thông báo V/v: Tổ chức học học kỳ phụ năm học 2018-2019 (Học kỳ hè năm học 2018-2019)

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
09/04/2019

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 4/2019

Kính gửi:   Sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2014 các ngành Kỹ thuật.                    Sinh viên hệ ĐHCQ các khóa Căn cứ kết quả […]
08/04/2019

Thông báo V/v: Đăng ký học phần làm KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Phòng Giáo vụ thông báo: Thực hiện thông báo của Hội đồng xét điều kiện làm Khóa luận, học các học phần thay thế Tốt […]
02/04/2019

Thông báo V/v: Đăng ký ôn thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 2014, 2015 hệ Đại học Chính quy

Kính gửi: Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2014, 2015 Căn cứ Kế hoạch tốt nghiệp khóa 2015 của Học viện và kế hoạch thi […]
01/04/2019

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần thay thế Tốt nghiệp các ngành khối kinh tế khóa 2015

Kính gửi:    –   Các lớp sinh viên ĐH chính quy các ngành khối Kinh tế khóa 2015 –   Sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 các […]