28/03/2024

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ ĐH chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK II 2023-2024

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy các khóa […]
27/03/2024

Thông báo V/v: Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm học kỳ I năm học 2023-2024 được cập nhật trên QLĐT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp đại học chính quy khóa  2020, 2021, 2022, 2023  và các khóa khác còn thời hạn đào tạo – […]
25/03/2024

Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2020

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện khóa 2020 Thực hiện […]
22/03/2024

Thông báo: kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: khóa 2020 khối ngành kinh tế và Truyền thông ĐPT

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành QTKD, KT, TMĐT, TTĐPT, Marketing khóa 2020-2024 tính […]
21/03/2024

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên (đã trả nợ môn học) được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện ngày 2/03/2024 về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2024 đối với […]
19/03/2024

Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ II năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
19/03/2024

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện; Căn cứ kết quả thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh […]
14/03/2024

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên khóa 2019 ngành kỹ thuật được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 03/2024

Kính gửi: Các lớp sinh viên khóa 2019 khối ngành kỹ thuật Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện […]
13/03/2024

Thông báo V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành các lớp ngành Công nghệ đa phương tiện khóa 2022

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D22PT Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2022 ngành Công […]
01/03/2024

Thông báo V/v: Tư vấn chuyên ngành đào tạo khóa 2021 các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao và khóa 2023 ngành Kế toán

Kính gửi: Sinh viên các lớp D21CN, E21CN, D21MR, D21QT, D23KT Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2024-2025 […]