22/05/2019

Thông báo V/v: Đăng ký thời khóa biểu các học phần trong học kỳ hè năm học 2018-2019

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch học kỳ hè […]
21/05/2019

Thông báo: Lịch thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế

Căn cứ Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục […]
10/05/2019

Thông báo: Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 10/5/2019 – Cập nhật phòng thi đối với các môn thi trên phòng máy – Điều chỉnh lịch thi […]
10/05/2019

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2014-2019, khối ngành Kỹ thuật

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học […]
09/05/2019

Thông báo: DSSV Khóa 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ trên đơn đề nghị của Sinh viên, phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2015 […]
08/05/2019

Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè năm học 2018-2019)

Kính gửi:          Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học […]
02/05/2019

Thông báo: Phân lớp chuyên ngành khóa 2016 (D16CN, D16QT, D16MR

Phòng Giáo vụ thông báo: Căn cứ kết quả học tập, nguyện vọng của sinh viên phòng Giáo vụ thông báo kết quả phân lớp […]
02/05/2019

Thông báo: Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa học kỳ 1 […]
24/04/2019

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – tháng 5/2019

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015 và Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính […]
24/04/2019

Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 và Thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (Tháng 5/2019)

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định […]