20/11/2019

Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách lớp học lại trong học kỳ 1 năm học 2019-2020

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông Căn cứ kế hoạch mở các lớp học lại […]
19/11/2019

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2019

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2019 như sau: Thời […]
14/11/2019

Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với các sinh viên hệ CĐ, ĐH, LT chính quy các khóa trước đăng ký làm lại thẻ HK I 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho các trường hợp sinh viên thuộc các lớp Đại học, Cao đẳng, Liên thông […]
11/11/2019

Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2015-2019 khối ngành Kinh tế, và SV các khóa trước.

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học […]
08/11/2019

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng anh tháng 11/2019

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2014 đạt chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 7 năm 2019. Danh sách sinh viên […]
08/11/2019

Thông báo: V/v Điều chỉnh thời gian thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 752/KH-KT&ĐBCLGD ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức […]
08/11/2019

Thông báo kế hoạch tổ chức thi thi cấp chứng chỉ toeic quốc tế (đợt thi tháng 11/2019)

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam trong việc […]
07/11/2019

Thông báo V/v: Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 (Cập nhật 7/11/2019)

Phòng Giáo vụ thông báo: Ngày 7/11/2019: Cập nhật lịch thi các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2015 khối ngành kỹ thuật. —————————————————————————- […]
05/11/2019

Thông báo: V/v Xử lý các sinh viên khóa 2015 đăng ký sai khối kiến thức tốt nghiệp

Phòng giáo vụ thông báo: Danh sách các sinh viên hệ chính quy Đại học khóa 2015 các ngành kỹ thuật đăng ký thực hiện […]
04/11/2019

Thông báo: V/v Tổ chức các học phần lý thuyết – môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại cơ sở đào tạo Hà đông

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]