01/12/2021

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ I năm học 2021-2022

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                        – Cố Vấn học tập các lớp                     […]
01/12/2021

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2018 – 2022 các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 (Quyết định số 495/QĐ-HV ngày 15/06/2021) của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của […]
26/11/2021

Thông báo: Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2021 – hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/04/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định […]
22/11/2021

Thông báo: V/v Thu học lại học kỳ phụ kỳ I năm học 2021-2022

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/6/2018 về việc ban hành quy định […]
19/11/2021

Thông báo: V/v Ban hành lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 cho các khóa 2017, 2018, 2019, 2020

Kính gửi:      – Các Khoa đào tạo 1/ Các Bộ môn                         – Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo CLGD                         – Văn phòng […]
18/11/2021

Thông báo: DS sinh viên CLC khóa 2020, 2021 xét MHMT Tiếng anh (Đợt tháng 11/2021)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên CLC khóa 2020, 2021 xét miễn học/miễn thi (MHMT) Tiếng anh (Đợt tháng 11/2021) Cụ thể […]
12/11/2021

Thông báo: Về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Căn cứ kế hoạch của Học viện về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội theo hình […]
11/11/2021

Thông báo: V/v Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 (Cập nhật danh sách, lịch thi)

Trung tâm khảo thí – ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 cho các sinh […]
10/11/2021

Thông báo: V/v Điều chỉnh lịch thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC Quốc Tế (đợt thi tháng 11/2021)

Căn cứ biên bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và tổ chức giáo dục IIG Việt Nam trong việc […]
09/11/2021

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy hệ Chất lượng cao khóa 2020, 2021 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2021-2022

 – Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-HV ngày  29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy […]