28/10/2020

Thông báo: Triệu tập nghe phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng-An ninh (Đợt 1) khóa 2020

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo Tổ chức tập […]
26/10/2020

Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ sinh viên chính quy Đại học khóa 2013-2014-2015-2016

Phòng Giáo vụ thông báo: Để chuẩn bị hồ sơ cho việc xét tốt nghiệp của khóa 2013, 2014, 2015, 2016 theo kế hoạch đề […]
20/10/2020

Thông báo Về việc: Thu học lại, học cải thiện điểm, hai văn bằng kỳ I năm học 2020-2021

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định […]
19/10/2020

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2020

Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2020 và kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông báo các nội dung liên […]
17/10/2020

THÔNG BÁO V/v Tra cứu thông tin chia lớp, mã sinh viên khoá 2020

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Tân sinh viên D2020 cách thức tra cứu Tên lớp, Mã sinh viên của mình. Sinh viên truy […]
15/10/2020

Thông báo Về việc: Tổ chức các lớp học lại cho sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2016 và các Đại học chính quy các khóa trước còn nợ môn

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021; – Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện về […]
15/10/2020

Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ sinh viên chính quy Đại học khóa 2016 các ngành kỹ thuật

Phòng Giáo vụ thông báo: Để chuẩn bị hồ sơ cho việc xét tốt nghiệp của khóa 2016 khối  ngành kỹ thuật theo kế hoạch […]
14/10/2020

Kế hoạch thi kỳ thi phụ Học kỳ 2 và Học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2019-2020

Phòng Giáo vụ thông báo: Kế hoạch thi kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2019-2020. Cụ thể: […]
13/10/2020

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp khóa 2016 kỹ thuật

Kính gửi:   Sinh viên các lớp các lớp: D16 khối ngành kỹ thuật Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ […]
12/10/2020

Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020; Đại học chính quy niên khóa 2016-2020 khối ngành Kinh tế, Truyền thông ĐPT và sinh viên các khóa trước tốt nghiệp đợt tháng 8/2020

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020; Đại […]