15/09/2023

Thông báo V/v: Đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Phòng Giáo vụ thông báo về việc thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp cho sinh viên các […]
14/09/2023

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật

Kính gửi:   Sinh viên các lớp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ […]
13/09/2023

Thông báo: Kết quả đăng ký xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 học kỳ I 2023-2024 (tháng 8/2023)

Căn cứ các quy định của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông liên quan đến việc xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra […]
13/09/2023

Thông báo V/v: Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm học kỳ II và học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023 được cập nhật trên QLĐT

Kính gửi:  Sinh viên các lớp đại học chính quy khóa  2019, 2020, 2021, 2022  và các khóa khác còn thời hạn đào tạo – […]
13/09/2023

Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2023

Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2023 và kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Học viện thông báo các nội dung liên quan […]
12/09/2023

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở Hà Nội (tháng 9/2023)

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
06/09/2023

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2022 và các khóa trước trả nợ (điều chỉnh)

Căn cứ các Quyết định số 283/QĐ–GDQP,AN ngày 18/7/2022 và Quyết định số 288-1,2/QĐ–GDQP,AN ngày 08/12/2022 của Trung tâm GDQP An ninh – Trường ĐHSP […]
31/08/2023

Thông báo: Về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2022

Thực hiện các Quy chế tuyển sinh, Quy chế đào tạo, Quy chế Học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo và […]
29/08/2023

Thông báo: Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023

Kính gửi: Các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy – Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện. – […]
23/08/2023

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ I năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quy định về quản lý, cấp phát thẻ sinh viên của Học viện, Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp lại, đổi […]