09/08/2021

Thông báo: V/v Mở hệ thống đăng ký học phần đợt 2 của học kỳ 1, năm học 2021-2022

Kính gửi: Sinh viên các khóa 2018, 2019 và 2020   Phòng giáo vụ thông báo về việc mở hệ thống cho sinh viên các […]
08/08/2021

Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 và Lịch thi lần hai học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi: Sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020 Căn cứ các kế hoạch thi đã ban hành. Phòng Giáo […]
06/08/2021

Thông báo: V/v: Cập nhật lịch thi lần hai học kỳ 1 và bổ sung lịch thi môn Vật lý 1 & thí nghiệm học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020

Kính gửi:     –   Các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2020. Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021. Căn cứ kết […]
03/08/2021

Thông báo V/v: Bổ sung lịch hướng dẫn thực hành trực tuyến, lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa 2018, 2019, 2020

Kính gửi:     Các lớp sinh viên đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020.   Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm […]
29/07/2021

Thông báo: Về lịch thi các môn theo hình thức trực tiếp học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với khóa 2018, 2019, 2020

Kính gửi: Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2018, 2019, 2020 Căn cứ Thông báo số 646/TB-HV ngày 24/7/2021 của Học viện V/v thực hiện […]
29/07/2021

Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2018, 2019, 2020 (29/7/2021)

Kính gửi: Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2018, 2019, 2020 Ngày 24/7/2021 Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh kế hoạch thi đợt 2 […]
28/07/2021

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Căn cứ kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm học […]
20/07/2021

Thông báo: V/v: Đăng ký bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trực tuyến đối với khóa D17 khối kinh tế, TT ĐPT

Kính gửi:     –   Các Khoa: Quản trị kinh doanh 1, Tài chính kế toán, Đa phương tiện Viện Kinh tế Bưu điện (Bộ môn Marketing) […]
16/07/2021

Thông báo V/v: Tổ chức đăng ký môn học kỳ 1, năm học 2021-2022

Kính gửi:     –   Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp đại học chính quy khóa 2018, 2019, 2020; Các […]
13/07/2021

Thông báo V/v: Thu học lại học kỳ phụ năm học 2020-2021 (lần 2)

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                                        – Cố Vấn học tập các lớp                 […]