30/12/2020

Thông báo V/v: Ban hành kế hoạch và tiến trình học tập từ khóa 2019 của các khối ngành CNTT, ATTT, CNĐPT, KTĐT, ĐTVT

Phòng Giáo vụ công bố kế hoạch và tiến trình học tập cho sinh viên ĐHCQ từ khóa 2019, cụ thể như sau: Ban hành […]
30/12/2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020

Kính gửi:       –   Các Khoa đào tạo I/các Viện; Phòng CT&CTSV;                        – Giảng viên CVHT các lớp Đại học chính quy khóa […]
29/12/2020

Thông báo: V/v Chi trả học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020

Học viện thông báo: Chi trả tiền học bổng cho các sinh viên học kỳ 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau: Đối với […]
24/12/2020

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2019-2020

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy   – Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và kế hoạch kinh […]
17/12/2020

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 12/2020)

Phòng Giáo vụ thông báo: Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh của các khóa 2014, 2015, 2016 […]
15/12/2020

Thông báo: Triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy Khóa 2017, 2018, 2019.

Phòng Giáo vụ phối hợp Phòng CT&CTSV thông báo triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy khóa 2017 (các ngành Công […]
12/12/2020

Thông báo Về việc: Xử lý các sinh viên nợ học phí, phí học lại học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi:        – Lãnh đạo các Khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện                        – Cố vấn học tập các lớp                        […]
11/12/2020

Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2020 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về […]
08/12/2020

Thông báo: Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2020-2021; Căn cứ kết quả […]
04/12/2020

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2020-2021

Kính gửi:    –   Các Khoa đào tạo I/các Viện; Phòng CT&CTSV; Giảng viên CVHT các lớp ĐH chính quy khóa 2017, 2018, 2019; Các lớp […]