Thông báo: Về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021 (Cập nhật danh sách, lịch thi)
11/11/2021
Thông báo: DS sinh viên CLC khóa 2020, 2021 xét MHMT Tiếng anh (Đợt tháng 11/2021)
18/11/2021

Căn cứ kế hoạch của Học viện về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Phòng Giáo vụ thông báo và kính mời các Tân Kỹ sư, Tân Cử nhân tốt nghiệp năm 2021 của Cơ sở đào tạo Hà Nội tham dự buổi lễ như sau:

  1. Kế hoạch tổ chức:

– Thời gian: 09h00 -10h30, thứ Năm ngày 18/11/2021.

– Hình thức: Trực tuyến qua hệ thống Zoom và livestream trên fanpage PTIT.

– Thành phần tham gia: Lãnh đạo Học viện; Đ/d Lãnh đạo các Đơn vị thuộc Học viện; Giảng viên các Khoa/Viện đào tạo; Các học viên, sinh viên tốt nghiệp trong năm 2021 gồm:  các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2021; Các tân Kỹ sư, tân Cử nhân khóa D16 kỹ thuật, D17 kinh tế và các khóa tốt nghiệp.

– Chương trình chi tiết kèm theo.

  1. Đăng ký tham gia:

– Các tân Kỹ sư, Cử nhân thuộc thành phần tham gia đăng ký dự Lễ tốt nghiệp tại hệ thống Zoom qua mã QR code gửi kèm.

– Sau khi đăng ký, Học viện sẽ gửi email cho các bạn về tài khoản zoom và chương trình cụ thể của buổi lễ.

– Mã QR code:

qrcode

  1. Lưu ý:

– Học viện tiến hành cấp, trả Bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” của Học viện hàng tuần theo các thông báo riêng.

– Các sinh viên cần hoàn tất các thủ tục để nhận băng theo quy định.

– Đề nghị sinh viên tốt nghiệp tham gia khảo sát tình trạng việc làm (hướng dẫn kèm theo).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo+ Chương trình lễ tốt nghiệp