Thông báo: V/v Ban hành Lịch thi khóa 2021 & Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I năm học 2021-2022

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2021.
03/12/2021
Lịch thi điều chỉnh kỳ thi phụ học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021
06/12/2021
Kính gửi:  Các lớp Sinh viên
Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021 – 2022. Căn cứ kết luận của Lãnh đạo Học viện V/v tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến và theo đề nghị của Khoa/Bộ môn.
Phòng Giáo vụ thông báo ban hành lịch thi của các lớp học phần khóa 2021 vả Lịch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ I năm học 2021 – 2022, cụ thể:
– Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm TranS và các nền tảng công nghệ khác kết hợp;
– Thời gian thi:
+ Khóa 2021: Từ 10/01/2022 đến 23/01/2022;
+ Các lớp học lại (lớp riêng): Từ 13/12/2022 đến 23/01/2022;
Đề nghị Khoa/ Bộ môn thông báo kế hoạch này tới giảng viên có liên quan được biết và thực hiện.
Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, yêu cầu sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để theo dõi và thực hiện. Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.
Trân trọng thông báo!