Thông báo: Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2021 – hệ đại học chính quy

Thông báo: V/v Thu học lại học kỳ phụ kỳ I năm học 2021-2022
22/11/2021
Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2018 – 2022 các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện
01/12/2021

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/04/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện quy định về đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Học viện;

Căn cứ Thông báo số 972/TB-HV ngày 12/12/2018 thông báo kết luận của Lãnh đạo Học viện về việc tổ chức các kỳ thi Tiếng Anh của Học viện,

Học viện ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

 1. Đối tượng và trình độ thi
  • Đối tượng:

+ Sinh viên hệ Đại học chính quy năm cuối Khóa 2014, 2015, 2016, 2017 chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

+ Sinh viên đã tham dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh lần đầu tiên từ Đợt 1 năm 2019 của Học viện có nguyện vọng thi lại các kỹ năng chưa đạt.

 • Trình độ thi:

+ Sinh viên hệ đại học (các lớp đại trà) thi Tiếng Anh trình độ B1.

+ Sinh viên hệ đại học chất lượng cao thi Tiếng Anh trình độ B2.

 1. Hình thức thi

– Thi tự luận trực tuyến đối với 3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết với tổng thời gian 120 phút.

– Thi vấn đáp trực tuyến đối với Kỹ năng Nói.

 1. Kế hoạch tổ chức thi
  • Thời gian thi: Dự kiến ngày 26/12/2021
  • Đăng ký dự thi (ĐKDT):

– Thời gian đăng ký dự thi và nộp phí ĐKDT: Từ ngày 26/11/2021 đến ngày 16/12/2021;

– Phí đăng ký dự thi: 250,000 đồng/ sinh viên. Nộp vào tài khoản thu học phí của Học viện;

– Sinh viên có thể nộp đơn kèm ảnh chụp (hoặc bản photo nếu nộp trực tiếp) hóa đơn thu phí ĐKDT theo một trong các cách sau:

+ Nộp đơn tại Aps PTIT-Slink: https://slink.ptit.edu.vn

+ Gửi email đơn đăng ký dự thi tới địa chỉ email: hangtt@ptit.edu.vn

+ Nộp đơn trực tiếp tại Trung tâm KT&ĐBCLGD phòng 115 nhà A1 (Cô Trịnh Thị Hằng)

 • Danh sách sinh viên dự thi và địa chỉ phòng thi:

Danh sách chính thức được công bố tại Website của Học viện: http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/ và aps PTIT-Slink: https://slink.ptit.edu.vn từ ngày 21/12/2021.

Trân trọng ./.

Tải về: Toàn văn thông báo + mẫu đơn