10/10/2016

Điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016 ( Đợt 3 – năm 2016 ), chi tiết […]
06/10/2016

Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016. […]
06/10/2016

Điểm thi lần 2 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ hè năm học 2015 – 2016. […]
11/09/2016

Kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , HK Hè (Phụ) 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , học kỳ hè […]
08/09/2016

Điểm học phần thi lần 1 HK phụ năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi lần 1 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2015 – 2016, chi tiết […]
01/09/2016

Kết quả thi tiếng Anh A2.2, B1.1, B1.2 các lớp CLC khóa 2015, HK2 (2015-2016)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi môn tiếng Anh A2.2, B1.1, B1.2 các lớp CLC khóa 2015, học kỳ 2 năm học […]
29/08/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 các […]
23/08/2016

Bảng điểm học phần: Kỹ thuật nhiếp ảnh thi lần 1 HK 2 năm học 15 – 16

Chi tiết xem File đính kèm. Trân trọng!
18/08/2016

Bảng điểm học phần thay thế thi tốt nghiệp năm học 2015 – 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần, các học phần thay thế thi tốt nghiệp, điểm sẽ liên tục […]
18/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, VB2 và L14 ngành QTKD

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, ĐHCQ, ĐHTX, học Văn bằng 2 […]