26/03/2020

THÔNG BÁO V/v: Phúc khảo kết quả thi Học kỳ 1 Năm học 2019 – 2020

            Kính gửi: Các lớp sinh viên hệ Đại học Chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ […]
23/03/2020

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 […]
18/03/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
07/02/2020

Bảng điểm thi các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2015, khối ngành kỹ thuật

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thay thế tốt nghiệp của các ngành: […]
06/02/2020

Bảng điểm tiếng Anh tăng cường, thi tháng 12 năm 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh tăng cường, tháng 12 năm 2019, chi tiết tải File tại đây. Mọi thắc […]
14/01/2020

Điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2015 khối ngành Kỹ thuật

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện […]
30/12/2019

Điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 (Tháng 12 năm 2019)

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 (Tháng 12 năm 2019), chi […]
30/12/2019

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019, chi tiết xem File đính […]
17/12/2019

Danh sách thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Ngày 17/12/2019, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra tiếng […]
30/11/2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]