05/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ Cao đẳng nghề năm 2022

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh
04/01/2022
139

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2 – đợt 2 năm 2021

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2, đợt 2 năm 2021
04/01/2022
139

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 – đợt 2 năm 2021

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1, đợt 2 năm 2021
28/12/2021
139

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp và Lịch thi tốt nghiệp các lớp ĐHTX, Cao đẳng nghề năm 2021

Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp ĐHTX, Cao đẳng nghề năm 2021 Cơ sở đào tạo phía Bắc Lịch thi tốt nghiệp các lớp ĐHTX, […]
24/12/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo Danh sách sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2 năm 2021

Danh sách sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2 năm 2021  
17/12/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo về việc tổ chức lớp ôn tập thi chuẩn đầu ra Tiếng anh

Thông báo ôn tập thi chuẩn đầu ra Tiếng anh
17/12/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo tổ chức test Tiếng anh đầu vào cho khóa 2021

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo thời gian tổ chức test đầu vào Tiếng anh cho khóa 2021 Check list dành cho sinh viên Thông báo […]
26/11/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo: Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2021 – hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/04/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định […]
26/11/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra đợt 1.2021

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra đợt 1.2021 (Danh sách kèm […]
09/11/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2021

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2021. Chi tiết tại […]