08/04/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Điểm thi
30/03/2022
139

Thông báo điểm thi tốt nghiệp hệ ĐHTX và CĐN đợt 1 năm 2022

Điểm thi
05/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ Cao đẳng nghề năm 2022

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh
21/07/2016

Bảng điểm học phần các lớp Cao đẳng nghề Khóa 2014 , 2015

TT KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ 2,4 các lớp Cao đẳng nghề khóa 2014 – 2015, chi tiết xem […]