19/10/2020

Danh sách thi lần 2 học kỳ 2, kỳ hè năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 Học kỳ 2, Học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2019 – […]
19/10/2020

Bảng điểm thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ Hè) năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học […]
14/10/2020

Điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2020

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2020, chi tiết xem File đính kèm. Mọi […]
13/10/2020

Bảng điểm kết thúc học phần, thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học […]
22/09/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
09/09/2020

KẾ HOẠCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về […]
18/08/2020

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp tháng 7 năm 2020

Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các ngành: Kế toán, Marketing […]
29/07/2020

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC VẮNG THI

Công văn số 28/KT&ĐBCLGD ngày 29/7/2020 về việc hướng dẫn làm thủ tục vắng thi. Mẫu đơn xin vắng thi.
17/07/2020

Điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi phụ, Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi phụ – Học kỳ 1 năm học 2019 […]
15/07/2020

Điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 1 năm 2020

Ngày 15/7/2020, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh Chuẩn đầu ra (Đợt 1 năm 2020), chi tiết xem File […]