10/11/2022
ke hoach

Kế hoạch thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (Hệ ĐHCQ Khoá: 2018; 2019; 2020; 2021) Kế hoạch thi lần 1 […]
07/11/2022
BC TDG HV

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn đánh giá: 30/06/2017 […]
07/11/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Danh mục minh chứng báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục

Danh mục minh chứng báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục
01/11/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo DSSV dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 3 năm 2022

Danh sách sv dự thi
27/10/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Marketing

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Marketing Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo trình độ đại […]
22/10/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo Lịch kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Cơ sở đào tạo phía Bắc

Thông báo Quy định Quy định Ptit D1 Ptit D2 HITR HCLC
13/10/2022
logo120

Điểm thi lần 1 Học kỳ 2 năm học 2021-2022 hệ Đại học Từ xa: D18TX kỳ 7, D19TX kỳ 6, D20TX kỳ 4

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2021- 2022 hệ Đại học Từ xa: D18TX […]
11/10/2022

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 ; Đợt 4 năm 2022 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở Hà Nội

Thông báo
05/10/2022

Thông báo: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Hà Nội

Thông báo:  
01/10/2022

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Kế toán (Cập nhật 1/10/2022)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Kế toán Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo Khoa Kế toán