26/08/2019

Bảng điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (Ngày thi: 10,11 tháng 8 năm 2019)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019, chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc […]
23/08/2019

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, […]
31/07/2019

ĐIỂM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy và Đại học từ […]
23/07/2019

Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ hè năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo mẫu bảng điểm thành phần học kỳ hè năm học 2018 – 2019, chi tiết xem File đính […]
18/07/2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019 CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
09/07/2019

Kết quả thi tiếng Anh tăng cường, năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh tăng cường, năm học 2018 – 2019. Chi tiết tải File tại đây. […]
30/05/2019

Bảng điểm Giáo dục thể chất 2, học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo kết quả thi học phần Giáo dục thể chất 2 – Học kỳ 2 năm học 2018 […]
30/05/2019

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh (Đợt 1 thi ngày 18-5-2019)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Đợt 1 ngày 18/5/2019, chi tiết xem File đính […]
16/05/2019

Kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn tiếng Anh đầu ra Đợt 1 (2019)

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục xin thông báo Kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn tiếng Anh đầu […]
15/05/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN NỘP PHÍ DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 1 NĂM 2019

Ngày 19/5/2019 Học viện tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 cho sinh viên cuối khóa. Đến nay còn có […]