Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Điểm thi lần 2 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2016
06/10/2016
Điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016
10/10/2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016. Chi tiết xem File đính kèm. Điểm sẽ tiếp tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm thi lần 2 Khóa 2012 cập nhật 05/10/2016

Bảng điểm thi lần 2 Khóa 2013 cập nhật 06/10/2016

Bảng điểm thi lần 2 Khóa 2014 cập nhật 06/10/2016

Bảng điểm thi lần 2 Khóa 2015 cập nhật 03/10/2016

Bảng điểm thi lần 2 môn Tiếng Anh Học kỳ 2 (2015-2016) cập nhật 6/10/2016