26/11/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo: Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2021 – hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/04/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định […]
26/11/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra đợt 1.2021

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra đợt 1.2021 (Danh sách kèm […]
09/11/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2021

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2021. Chi tiết tại […]
26/07/2016
139

Kế hoạch bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp, thứ tự bảo vệ các hội đồng ngành Kế Toán

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp và thứ tự bảo vệ, ngành Kế toán khóa 2012
14/07/2016
logo120

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố phương thức xét tuyển

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo xét tuyển vào đại học hệ chính quy Đợt I năm 2016. Theo đó, Học viện tuyển gần 3.000 chỉ tiêu.