19/12/2022
logo120

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học Từ xa

Điểm thi chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ đại học Từ xa năm 2022
01/11/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo DSSV dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 3 năm 2022

Danh sách sv dự thi
22/10/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo Lịch kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Cơ sở đào tạo phía Bắc

Thông báo Quy định Quy định Ptit D1 Ptit D2 HITR HCLC
13/10/2022
logo120

Điểm thi lần 1 Học kỳ 2 năm học 2021-2022 hệ Đại học Từ xa: D18TX kỳ 7, D19TX kỳ 6, D20TX kỳ 4

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2021- 2022 hệ Đại học Từ xa: D18TX […]
23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi phúc khảo lần 1 HK hè năm học 2021-2022

Điểm thi
19/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi lần 1 HK2 năm học 2021-2022

Điểm thi
12/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Khoa QTKD và khoa VT

Điểm thi
11/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Tiếng Anh Course 3

Điểm thi
09/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi khoa KTDT và BM Marketing

Điểm thi PK
05/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Tư tưởng HCM và Kinh tế CT

Điểm PK