06/06/2024

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 năm 2024

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh đợt 1 năm 2024 các khoá 2018; 2019; 2020 hệ đại học […]
21/05/2024

Danh sách thi chuẩn đầu ra tiếng Anh hệ ĐHCQ Đợt 1 năm 2024

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt […]
25/04/2024

Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2024 đối với sinh viên đại học hệ chính quy – Cơ sở đào tạo Phía Bắc

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
19/03/2024

Tổng hợp kết quả Phúc khảo thi học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm Phúc khảo kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học […]
16/02/2024

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ ĐHTX Đợt 1 năm 2024

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ ĐHTX Đợt 1 năm 2024. Chi tiết xem tại File […]
17/01/2024

Điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoá 2019

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp khối ngành kỹ […]
14/12/2023

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ […]
05/12/2023

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 1 (giai đoạn 2012-2017): – Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD ngày 13/11/2017 của […]
30/11/2023

Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt […]
31/10/2023

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội (T11/2023)

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]