Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2012 và L14

Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2015 đợt 2
28/11/2016
Kết quả thi các học phần tiếng Anh bậc 1, bậc 2 tăng cường 2016
18/12/2016
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần của kỳ thi các học phần thay thế tốt nghiệp đợt 1 các lớp hệ Đại học khóa 2012 và Liên thông khóa 2014, chi tiết xem File đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm cập nhật ngày 12/12/2016