07/11/2022
BC TDG HV

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn đánh giá: 30/06/2017 […]
07/11/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Danh mục minh chứng báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục

Danh mục minh chứng báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục
27/10/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Marketing

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Marketing Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo trình độ đại […]
01/10/2022

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Kế toán (Cập nhật 1/10/2022)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Kế toán Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo Khoa Kế toán
01/10/2022

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa QTKD (Cập nhật 1/10/2022)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa QTKD Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo Khoa QTKD
01/10/2022

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Điện – Điện tử (Cập nhật: 1/10/2022)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Điện – Điện tử (Cập nhật 1/10/2022) Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo Khoa […]
03/08/2022
z3578950933225_3112b8eb9e0bc1515837f71452bed021

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn đánh giá: 01/01/2018 – […]
16/06/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 15/06/2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ra Quyết định số 737/QĐ-HV về việc “Thành lập Hội đồng Đảm bảo chất […]
20/04/2022
logoptit

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Viễn thông

Báo cáo TĐG_CTĐT_VT
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Công văn về việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2021

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, Lãnh đạo Học viện yêu cầu […]