30/11/2023

Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt […]
31/10/2023

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội (T11/2023)

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
04/10/2023

Thông báo: Hoãn tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023

 Do số lượng sinh viên đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023 quá ít, không đủ để tổ chức […]
26/07/2023

Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 Học kỳ […]
26/07/2023
logo120

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 hệ đại học chính quy

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, Đợt 2 năm 2023 hệ đại học chính quy. Chi tiết […]
25/07/2023

Bảng điểm bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoá 2019

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp các lớp hệ đại học chính quy khoá 2019. Chi […]
13/07/2023
logo120

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và […]
13/06/2023
ke hoach

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
20/04/2023
logo120

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2023, Chi tiết xem tại: File đính kèm.  […]
10/04/2023
logo120

Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 Khoá 2022 hệ VLVH

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 Học kỳ […]