20/12/2022
logo120

Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 4 năm 2022

Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ đại học chính quy Đợt 4 năm 2022
25/07/2022

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra đợt 2 – 2022

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra đợt 2 – 2022
27/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Danh sách sv
26/08/2019

Bảng điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (Ngày thi: 10,11 tháng 8 năm 2019)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019, chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc […]
25/03/2019

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBLCGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 đối với: Sinh viên các […]
24/01/2019

Điểm thi tốt nghiệp đợt 3 (Tháng 12 – 2018)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp đợt 3  tháng 12 năm 2018 đối với sinh viên hệ đại học […]
24/06/2017

Danh sách dự thi (dự kiến) lần 1 các học phần tiếng Anh HK2 (2016 – 2017)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi các học phần tiếng Anh lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, […]
20/03/2017

Danh sách dự thi lần 2 các học phần tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính […]
13/03/2017

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2016 – 2017, chi tiết xem File đính […]