Điểm học phần thi lần 1 HK phụ năm học 2015 – 2016

Kết quả thi tiếng Anh A2.2, B1.1, B1.2 các lớp CLC khóa 2015, HK2 (2015-2016)
01/09/2016
Kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , HK Hè (Phụ) 2016
11/09/2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi lần 1 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2015 – 2016, chi tiết xem File đính kèm. Điểm sẽ liên tục được cập nhật, Sinh viên chú ý theo dõi.

Trân trọng!

Các học phần ngành KTĐT

Các học phần ngành CNTT

Các học phần ngành Viễn thông

Các học phần ngành QTKD

Các học phần Khoa Cơ bản

Các học phần ngành Kế toán

Các học phần ngành Multimedia – VKT