09/04/2021

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021 đối với […]
09/03/2021

Hướng dẫn tra kết quả thi và khảo sát ý kiến SV, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU ĐIỂM THI VÀ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN TRONG ỨNG DỤNG PTIT S-Link Trung tâm Khảo thí & […]
05/02/2021

Bảng điểm học phần các lớp Học lại riêng kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Học lại riêng học kỳ 1 năm học […]
07/01/2021

Điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 3 năm 2020

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 3 năm 2020, chi tiết xem File đính kèm. Mọi […]
03/01/2021

Thông báo về việc: Xử lý đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2020-2021; tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với các sinh viên nộp học phí muộn sau ngày 17/12/2020

Căn cứ thông báo số 735/TB-HV ngày 08/10/2020 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí, học lại, học cải thiện điểm học […]
24/12/2020

Danh sách, Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2020

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về […]
06/11/2020

Bảng điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 HK2, HK hè năm học 2019 – 2020

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 2, học kỳ hè […]
04/11/2020

Danh sách phòng thi, Quy định đối với thí sinh dự thi phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào hệ đại học chính quy Khóa 2020-2025

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo: Danh sách phòng thi phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào hệ đại học chính quy […]
02/11/2020

Điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo: Điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 năm 2020 hệ đại học Từ xa khóa 2016 – 2020 ngành Quản trị […]
24/10/2020

Thông báo: Về việc tổ chức kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên hệ […]