23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi phúc khảo lần 1 HK hè năm học 2021-2022

Điểm thi
23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm chuẩn đầu ra Tiếng anh đợt 2 năm 2022

Điểm thi
11/07/2022
z3578950933225_3112b8eb9e0bc1515837f71452bed021

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn đánh giá: 01/01/2018 […]
20/04/2022
logoptit

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Viễn thông

Báo cáo TĐG_CTĐT_VT
13/04/2022
logoptit

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin

Báo cáo TĐG_CTĐT_CNTT (Công bố website PTIT)
29/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 2 HK1 năm học 2021-2022 (Khoa Cơ bản)

Điểm thi khoa CB
11/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi khoa KTĐT (tiếp theo), điểm thi Nhập môn tin học, điểm thi Phương pháp luận NCKH

Khoa KTĐT Nhập môn tin học và lập trình Phương pháp luận NCKH Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh) HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh)
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa Cơ bản năm học 2021-2022

Khoa Cơ bản Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa KTDT, khoa Marketing, BM Kỹ năng mềm năm học 2021-2022

Điểm thi KTDT1 Điểm thi Marketing Điểm thi Kỹ năng mềm Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi […]