20/04/2022
logoptit

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Viễn thông

Báo cáo TĐG_CTĐT_VT
13/04/2022
logoptit

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin

Báo cáo TĐG_CTĐT_CNTT (Công bố website PTIT)
29/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 2 HK1 năm học 2021-2022 (Khoa Cơ bản)

Điểm thi khoa CB
11/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi khoa KTĐT (tiếp theo), điểm thi Nhập môn tin học, điểm thi Phương pháp luận NCKH

Khoa KTĐT Nhập môn tin học và lập trình Phương pháp luận NCKH Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh) HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh)
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa Cơ bản năm học 2021-2022

Khoa Cơ bản Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa KTDT, khoa Marketing, BM Kỹ năng mềm năm học 2021-2022

Điểm thi KTDT1 Điểm thi Marketing Điểm thi Kỹ năng mềm Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa Đa Phương Tiện năm học 2021-2022

Khoa Đa phương tiện
08/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2021-2022

Điểm thi khoa Cơ Bản, khoa Đa PT, khoa Kế toán Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để […]
04/01/2022
139

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2 – đợt 2 năm 2021

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2, đợt 2 năm 2021