18/10/2019

Điểm thi tiếng Anh đầu vào khóa 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh đầu vào của khóa 2019, chi tiết tải File tại đây. Mọi thắc mắc […]
27/09/2019

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh – Đợt 2 năm 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2019. Chi tiết xem File đính kèm. Mọi […]
04/09/2019

Bảng điểm các học phần thi lần 1 học kỳ hè năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) […]
28/08/2019

Bảng điểm thi tiếng Anh tăng cường Bậc 3

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh tăng cường Bậc 3, chi tiết tải File tại đây. Trân trọng!
26/08/2019

Bảng điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 (Ngày thi: 10,11 tháng 8 năm 2019)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2019, chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc […]
23/08/2019

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, […]
31/07/2019

ĐIỂM BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THÁNG 7 NĂM 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp Đại học hệ chính quy và Đại học từ […]
23/07/2019

Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ hè năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo mẫu bảng điểm thành phần học kỳ hè năm học 2018 – 2019, chi tiết xem File đính […]
18/07/2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019 CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
09/07/2019

Kết quả thi tiếng Anh tăng cường, năm học 2018 – 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi tiếng Anh tăng cường, năm học 2018 – 2019. Chi tiết tải File tại đây. […]