15/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp Văn bằng 2 và L14KT

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp học Văn bằng 2 và Liên thông khóa […]
09/08/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 2

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 các […]
08/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012 ngành Kế toán

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp, ngành Kế toán khóa 2012, chi tiết xem File đính kèm. […]
04/08/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 các lớp CLC E15CN

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần, thi , điểm sẽ liên tục được cập nhật, Sinh viên chú […]
03/08/2016

Kết quả thi tiếng Anh A1.1, A2.1, bậc 3, tiếng Anh 5, 6 Lần 1, HK2 (2015-2016)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi môn tiếng Anh A1.1, A2.1, tiếng Anh 6, lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – […]
26/07/2016

Kế hoạch thi Học kỳ phụ (HK Hè) năm học 2015-2016

Kế hoạch thi Học kỳ phụ (HK Hè) năm học 2015-2016.  
26/07/2016
139

Kế hoạch bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp, thứ tự bảo vệ các hội đồng ngành Kế Toán

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp và thứ tự bảo vệ, ngành Kế toán khóa 2012
25/07/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 các lớp cao học khóa 2015 đợt 2

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, […]
25/07/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, Chi […]
21/07/2016

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK2, HK3 năm học 15-16 các lớp Cao học M15 đợt 1

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, kỳ thi lần 1 học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2015 […]