Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2016 đợt 1

Điểm thi lần 1 học kỳ 4 lớp Cao học M15 đợt 1
21/10/2016
Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2015 đợt 2
28/11/2016
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ I năm học 2016 – 2017 của lớp Cao học khóa 2016 đợt 1. Chi tiết xem File đính kèm. Điểm sẽ tiếp tục được cập nhật, Học viên chú ý theo dõi.

Trân trọng thông báo!

Bảng điểm cập nhật ngày 26-10-2016