Kết quả thi tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế thi tốt nghiệp. Điểm khóa luận tốt nghiệp.

01/08/2022
139

Thông báo điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành QTKD, Kế toán, TT Đa phương tiện, Marketing, TM Điện tử.

Điểm BV
18/02/2022
139

Thông báo điểm Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp Khóa D17 các ngành khối kỹ thuật (CNTT,ĐTVT, KTĐT, ĐPT)

Điểm bảo vệ đồ án
08/02/2022
139

Thông báo hiệu chỉnh điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề

Điểm thi hiệu chỉnh Cao đẳng nghề
07/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 các học phần thi kết thúc HK1, các lớp học lại lớp riêng, các học phần thi thay thế Tốt nghiệp năm học 2021-2022

Điểm thi GDTC Điểm thi Triết học Điểm thi khoa QTKD Điểm thi khoa TCKT Điểm thi khoa VT Điểm thi các lớp học lại […]
05/02/2022
139

Thông báo điểm Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT hệ ĐHCQ khóa 2017

Điểm BV đồ án Tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT hệ ĐHCQ khóa 2017
22/01/2019

Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp năm học 2018-2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm các học phần thi thay thế tốt nghiệp năm học 2018 – 2019, hệ Đại học chính […]
15/01/2019

Điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2014 (các ngành Kỹ thuật)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp ngành Kỹ thuật, hệ đại học chính quy […]
04/04/2017

Điểm thi, Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm bảo vệ khóa luận kỳ thi tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017 […]
08/01/2017

Điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 ( Đợt 4 – năm 2016 ), chi tiết […]
12/12/2016

Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2012 và L14

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần của kỳ thi các học phần thay thế tốt nghiệp đợt […]