Kết quả thi tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế thi tốt nghiệp. Điểm khóa luận tốt nghiệp.

22/01/2019

Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp năm học 2018-2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm các học phần thi thay thế tốt nghiệp năm học 2018 – 2019, hệ Đại học chính […]
15/01/2019

Điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2014 (các ngành Kỹ thuật)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp ngành Kỹ thuật, hệ đại học chính quy […]
04/04/2017

Điểm thi, Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm bảo vệ khóa luận kỳ thi tốt nghiệp (đợt 1) tháng 3 năm 2017 […]
08/01/2017

Điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 ( Đợt 4 – năm 2016 ), chi tiết […]
12/12/2016

Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2012 và L14

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần của kỳ thi các học phần thay thế tốt nghiệp đợt […]
10/10/2016

Điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016 ( Đợt 3 – năm 2016 ), chi tiết […]
18/08/2016

Bảng điểm học phần thay thế thi tốt nghiệp năm học 2015 – 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm học phần, các học phần thay thế thi tốt nghiệp, điểm sẽ liên tục […]
18/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, VB2 và L14 ngành QTKD

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp Khóa 2012, ĐHCQ, ĐHTX, học Văn bằng 2 […]
15/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp Văn bằng 2 và L14KT

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp của các lớp học Văn bằng 2 và Liên thông khóa […]
08/08/2016

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012 ngành Kế toán

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa Luận tốt nghiệp, ngành Kế toán khóa 2012, chi tiết xem File đính kèm. […]