10/11/2022
ke hoach

Kế hoạch thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Kế hoạch thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (Hệ ĐHCQ Khoá: 2018; 2019; 2020; 2021) Kế hoạch thi lần 1 […]
01/11/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo DSSV dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 3 năm 2022

Danh sách sv dự thi
11/10/2022

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 ; Đợt 4 năm 2022 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở Hà Nội

Thông báo
05/10/2022

Thông báo: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Hà Nội

Thông báo:  
03/07/2022

Kế hoạch Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2.2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Kế hoạch
13/04/2022

Kế hoạch thi học kỳ II năm học 2021-2022 các lớp hệ ĐH khóa 2018, 2019, 2020, 2021 & lớp học lại riêng.

Lịch thi
23/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lịch thi 
11/03/2022

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022
18/03/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
18/07/2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019 CƠ SỞ ĐÀO TẠO PHÍA BẮC

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]