Đảm bảo chất lượng Giáo dục

11/07/2022
z3578950933225_3112b8eb9e0bc1515837f71452bed021

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn đánh giá: 01/01/2018 […]
16/06/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 15/06/2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ra Quyết định số 737/QĐ-HV về việc “Thành lập Hội đồng Đảm bảo chất […]
20/04/2022
logoptit

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Viễn thông

Báo cáo TĐG_CTĐT_VT
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Công văn về việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2021

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, Lãnh đạo Học viện yêu cầu […]