13/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Học phần Tiếng Anh Lần 1 Hk1 năm học 2021-2022

Điểm thi Tiếng Anh A22 _BAS1144 Điểm thi Tiếng Anh B12 _BAS1146 Đơn xin Phúc khảo (hình thức thi viết) Ghi chú: Sinh viên có […]
11/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi khoa KTĐT (tiếp theo), điểm thi Nhập môn tin học, điểm thi Phương pháp luận NCKH

Khoa KTĐT Nhập môn tin học và lập trình Phương pháp luận NCKH Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh) HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi kỹ năng làm việc nhóm (hiệu chỉnh)
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa Cơ bản năm học 2021-2022

Khoa Cơ bản Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối với hình […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa KTDT, khoa Marketing, BM Kỹ năng mềm năm học 2021-2022

Điểm thi KTDT1 Điểm thi Marketing Điểm thi Kỹ năng mềm Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi […]
09/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 HK1 khoa Đa Phương Tiện năm học 2021-2022

Khoa Đa phương tiện
08/02/2022
139

Thông báo hiệu chỉnh điểm thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề

Điểm thi hiệu chỉnh Cao đẳng nghề
08/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2021-2022

Điểm thi khoa Cơ Bản, khoa Đa PT, khoa Kế toán Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để […]
07/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 các học phần thi kết thúc HK1, các lớp học lại lớp riêng, các học phần thi thay thế Tốt nghiệp năm học 2021-2022

Điểm thi GDTC Điểm thi Triết học Điểm thi khoa QTKD Điểm thi khoa TCKT Điểm thi khoa VT Điểm thi các lớp học lại […]
05/02/2022
139

Thông báo điểm Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT hệ ĐHCQ khóa 2017

Điểm BV đồ án Tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT hệ ĐHCQ khóa 2017