03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Quyết định ban hành Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

Ngày 22/06/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ra quyết định số 519/QĐ-HV về việc ban hành Quy định tạm thời công tác […]
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Học viện

Ngày 22/6/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận (Tổ) Đảm bảo chất lượng […]
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đảm bảo chất lượng Học viện

Ngày 22/6/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành Quyết định kèm Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội […]
03/09/2021
ke hoach

Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Học viện giai đoạn 2021-2025

Trung tâm Khảo thí đã chủ trì lập kế hoạch tổng thể công tác Tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào […]
03/09/2021
ke hoach

Kế hoạch cải tiến chất lượng nửa cuối chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 6/2020 đến 12/2022

Trung tâm Khảo thí Chủ trì lập kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục nửa cuối chu kỳ kiểm định theo các tiêu chí […]
12/07/2021

Kết quả phúc khảo lần 1 kỳ 1 D20 và lần 2 kỳ 1 khóa D17,18,19 năm học 2020-2021

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kết quả phúc khảo lần 1 kỳ 1 D20 và lần 2 kỳ 1 khóa D17,18,19. Chi […]
05/05/2021

Thông báo: Về việc hoãn tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo về việc hoãn tổ chức thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 1 năm 2021, chi tiết […]
16/04/2021

Kết quả chấm phúc khảo bài thi học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kế quả chấm phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2020 […]
09/04/2021

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2021 đối với […]
09/03/2021

Hướng dẫn tra kết quả thi và khảo sát ý kiến SV, học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU ĐIỂM THI VÀ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN TRONG ỨNG DỤNG PTIT S-Link Trung tâm Khảo thí & […]