16/02/2024

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ ĐHTX Đợt 1 năm 2024

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ ĐHTX Đợt 1 năm 2024. Chi tiết xem tại File […]
17/01/2024

Điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoá 2019

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp khối ngành kỹ […]
14/12/2023

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ […]
05/12/2023

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 1 (giai đoạn 2012-2017): – Nghị quyết số 11/NQ-HĐKĐCLGD ngày 13/11/2017 của […]
30/11/2023

Danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt […]
31/10/2023

Thông báo: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 4 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ – Cơ sở đào tạo Hà Nội (T11/2023)

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
04/10/2023

Thông báo: Hoãn tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023

 Do số lượng sinh viên đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2023 quá ít, không đủ để tổ chức […]
01/09/2023

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thương mại điện tử (Cập nhật: 1/9/2023)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thương mại điện tử (Cập nhật: 1/9/2023) Danh mục minh chứng […]
01/09/2023

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện (Cập nhật: 1/9/2023)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện (Cập nhật 1/9/2023) Danh mục minh […]
01/09/2023

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Đa phương tiện (Cập nhật 1/9/2023)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ đa phương tiện (Cập nhật 1/9/2023) Danh mục minh […]