18/03/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
07/02/2020

Bảng điểm thi các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2015, khối ngành kỹ thuật

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thay thế tốt nghiệp của các ngành: […]
06/02/2020

Bảng điểm tiếng Anh tăng cường, thi tháng 12 năm 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh tăng cường, tháng 12 năm 2019, chi tiết tải File tại đây. Mọi thắc […]
14/01/2020

Điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2015 khối ngành Kỹ thuật

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp của các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện […]
30/12/2019

Điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 (Tháng 12 năm 2019)

Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp Đợt 2 (Tháng 12 năm 2019), chi […]
30/12/2019

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tiếng Anh chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019, chi tiết xem File đính […]
17/12/2019

Danh sách thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Ngày 17/12/2019, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo danh sách sinh viên dự thi Chuẩn đầu ra tiếng […]
30/11/2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt […]
13/11/2019

Bảng điểm thi lần 2 học kỳ 2, học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2018-2019

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi lần 2 học kỳ 2, học kỳ […]
07/11/2019

Thông báo điều chỉnh thời gian thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 752/KH-KT&ĐBCLGD ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức […]