05/10/2022
logoptit

Thông báo: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh xét tuyển vào chương trình Chất lượng cao ngành CNTT và kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2022 – Hà Nội

Thông báo:  
01/10/2022

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Kế toán (Cập nhật 1/10/2022)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Kế toán Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo Khoa Kế toán
01/10/2022

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa QTKD (Cập nhật 1/10/2022)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa QTKD Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo Khoa QTKD
01/10/2022

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Điện – Điện tử (Cập nhật: 1/10/2022)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Điện – Điện tử (Cập nhật 1/10/2022) Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo Khoa […]
23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi phúc khảo lần 1 HK hè năm học 2021-2022

Điểm thi
23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm chuẩn đầu ra Tiếng anh đợt 2 năm 2022

Điểm thi
19/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi lần 1 HK2 năm học 2021-2022

Điểm thi
12/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Khoa QTKD và khoa VT

Điểm thi
11/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Tiếng Anh Course 3

Điểm thi
09/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi khoa KTDT và BM Marketing

Điểm thi PK