01/09/2023

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thương mại điện tử (Cập nhật: 1/9/2023)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thương mại điện tử (Cập nhật: 1/9/2023) Danh mục minh chứng […]
01/09/2023

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện (Cập nhật: 1/9/2023)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa phương tiện (Cập nhật 1/9/2023) Danh mục minh […]
01/09/2023

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ Đa phương tiện (Cập nhật 1/9/2023)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ đa phương tiện (Cập nhật 1/9/2023) Danh mục minh […]
01/09/2023

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành An toàn thông tin (Cập nhật: 1/9/2023)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành An toàn thông tin (Cập nhật 1/9/2023) Danh mục minh chứng Chương trình […]
26/07/2023

Kết quả phúc khảo bài thi lần 1 Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Kết quả phúc khảo bài thi, kỳ thi lần 1 Học kỳ […]
26/07/2023
logo120

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 hệ đại học chính quy

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, Đợt 2 năm 2023 hệ đại học chính quy. Chi tiết […]
25/07/2023

Bảng điểm bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy khoá 2019

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp các lớp hệ đại học chính quy khoá 2019. Chi […]
13/07/2023
logo120

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và […]
13/06/2023
ke hoach

Thông báo: V/v Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2 năm 2023 đối với sinh viên ĐHCQ và hệ ĐHTX Cơ sở Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định […]
20/04/2023
logo120

Điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1.2023

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2023, Chi tiết xem tại: File đính kèm.  […]