08/04/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Điểm thi
30/03/2022
139

Thông báo điểm thi tốt nghiệp hệ ĐHTX và CĐN đợt 1 năm 2022

Điểm thi
29/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 2 HK1 năm học 2021-2022 (Khoa Cơ bản)

Điểm thi khoa CB
27/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Danh sách sv
27/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Khoa VT, khoa QTKD, Khoa CB Khoa CNTT Tiếng Anh
23/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lịch thi 
11/03/2022
logoptit

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2022
07/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi (Hiệu chỉnh) khoa TCKT

Khoa TCKT
07/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi hiệu chỉnh khoa KTĐT, khoa Marketing, khoa VT

Khoa KTDT Khoa Mark Khoa VT (tín hiệu và hệ thống)
02/03/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Course 2(hiệu chỉnh) – lần 1 Hk1, Course 1 – lần 2 Hk2, thi lần 2 – Hk phụ

Course 2(hiệu chỉnh)- lần 1 Hk1 Course 1 – lần 2 Hk2 Thi lần 2 – Hk phụ