Kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , HK Hè (Phụ) 2016

Điểm học phần thi lần 1 HK phụ năm học 2015 – 2016
08/09/2016
Điểm thi lần 2 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2016
06/10/2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , học kỳ hè (phụ) năm học 2016, chi tiết xem File đính kèm. Mọi thắc mắc về kết quả thi, đề nghị liên hệ tại Trung tâm KT, tầng G nhà A2 – Học viện CNBCVT.

Bảng điểm tiếng Anh 1, Học kỳ hè (phụ) 2016

Bảng điểm tiếng Anh 2, Học kỳ hè (phụ) 2016

Bảng điểm tiếng Anh 3, Học kỳ hè (phụ) 2016

Bảng điểm tiếng Anh 4, Học kỳ hè (phụ) 2016

Bảng điểm tiếng Anh 5, Học kỳ hè (phụ) 2016

Bảng điểm tiếng Anh 6, Học kỳ hè (phụ) 2016