01/10/2022

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa QTKD (Cập nhật 1/10/2022)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa QTKD Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo Khoa QTKD
01/10/2022

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Điện – Điện tử (Cập nhật: 1/10/2022)

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Khoa Điện – Điện tử (Cập nhật 1/10/2022) Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo Khoa […]
23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi phúc khảo lần 1 HK hè năm học 2021-2022

Điểm thi
23/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm chuẩn đầu ra Tiếng anh đợt 2 năm 2022

Điểm thi
19/09/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi lần 1 HK2 năm học 2021-2022

Điểm thi
12/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Khoa QTKD và khoa VT

Điểm thi
11/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Tiếng Anh Course 3

Điểm thi
09/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi khoa KTDT và BM Marketing

Điểm thi PK
05/08/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi học phần Tư tưởng HCM và Kinh tế CT

Điểm PK
03/08/2022
z3578950933225_3112b8eb9e0bc1515837f71452bed021

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn đánh giá: 01/01/2018 – […]