07/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi lần 1 các học phần thi kết thúc HK1, các lớp học lại lớp riêng, các học phần thi thay thế Tốt nghiệp năm học 2021-2022

Điểm thi GDTC Điểm thi Triết học Điểm thi khoa QTKD Điểm thi khoa TCKT Điểm thi khoa VT Điểm thi các lớp học lại […]
05/02/2022
139

Thông báo điểm Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT hệ ĐHCQ khóa 2017

Điểm BV đồ án Tốt nghiệp ngành CNTT/ATTT hệ ĐHCQ khóa 2017
05/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo bảng điểm thi tốt nghiệp hệ ĐH Từ xa năm 2021

Bảng điểm thi tốt nghiệp hệ ĐH Từ xa năm 2021
05/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh hệ Cao đẳng nghề năm 2022

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh
04/01/2022
139

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2 – đợt 2 năm 2021

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B2, đợt 2 năm 2021
04/01/2022
139

Thông báo kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 – đợt 2 năm 2021

Kết quả thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1, đợt 2 năm 2021
28/12/2021
139

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp và Lịch thi tốt nghiệp các lớp ĐHTX, Cao đẳng nghề năm 2021

Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp ĐHTX, Cao đẳng nghề năm 2021 Cơ sở đào tạo phía Bắc Lịch thi tốt nghiệp các lớp ĐHTX, […]
24/12/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo Danh sách sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2 năm 2021

Danh sách sinh viên dự kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2 năm 2021  
17/12/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo về việc tổ chức lớp ôn tập thi chuẩn đầu ra Tiếng anh

Thông báo ôn tập thi chuẩn đầu ra Tiếng anh
17/12/2021
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo tổ chức test Tiếng anh đầu vào cho khóa 2021

Trung tâm KT&ĐBCLGD thông báo thời gian tổ chức test đầu vào Tiếng anh cho khóa 2021 Check list dành cho sinh viên Thông báo […]