Điểm thi lần 2 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2016

Kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , HK Hè (Phụ) 2016
11/09/2016
Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016
06/10/2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ hè năm học 2015 – 2016. Chi tiết xem File đính kèm. Điểm sẽ tiếp tục được cập nhật, sinh viên chú ý theo dõi.

Trân trọng thông báo!

Các học phần ngành Cơ bản

Các học phần ngành Viễn thông

Các học phần ngành Kỹ thuật điện tử

Các học phần ngành Công nghệ thông tin

Các học phần tiếng Anh