18/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Khoa Kế toán, Khoa Đa Phương tiện lần 1 – HK1 năm học 2021-2022 (tiếp theo)

Khoa kế toán Khoa Đa phương tiện
18/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi các môn khoa QTKD, Khoa CB, Khoa VT lần 1 HK1 năm học 2021-2022(tiếp theo)

Khoa Cơ bản Khoa QTKD Khoa VT Các lớp học lại riêng
18/02/2022
139

Thông báo điểm Bảo vệ đồ án Tốt nghiệp Khóa D17 các ngành khối kỹ thuật (CNTT,ĐTVT, KTĐT, ĐPT)

Điểm bảo vệ đồ án
18/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Tiếng Anh A21 và B11 kỳ thi lần 2 – Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Điểm thi A21 BAS1143 Điểm thi B11 BAS1145
17/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Mạng máy tính (hiệu chỉnh) L1 – HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi Mạng MT
17/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Khoa Marketing, các môn Kỹ năng mềm L1 HK1 năm học 2021-2022

Khoa Marketing Kỹ năng mềm Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện phúc khảo đối […]
16/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Tiếng Anh Course 1_CLC, Course 2_CLC lần 1 HK1 năm học 2021-2022

Điểm thi Course 1 CLC (BAS1162) Điểm thi Course 2 CLC (BAS1163) Đơn xin phúc khảo   Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể […]
16/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi ngành CNTT lần 1 Hk1, các lớp học lại riêng năm học 2021-2022

Điểm thi CNTT Đơn xin phúc khảo   Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm thi để thực hiện […]
15/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi khoa Marketing, điểm thi Cơ sở đo lường ĐT, Tin học cơ sở 1 (hiệu chỉnh) lần 1 HK1 năm học 2021-2022

Khoa Marketing Cơ sở đo lường ĐT Tin học cơ sở (hiệu chỉnh) Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần kể từ ngày công bố điểm […]
13/02/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Thông báo điểm thi Khoa KTDT lần 1 HK1 và các lớp học lại riêng, điểm thi Tin học (khoa CNTT) năm học 2021-2022

Điểm thi KTDT lần 1 HK1 Điểm thi KTDT lớp riêng Điểm thi Tin học cơ sở 1 Ghi chú: Sinh viên có 1 tuần […]