18/12/2016

Kết quả thi các học phần tiếng Anh bậc 1, bậc 2 tăng cường 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi các học phần tiếng Anh bậc 1, bậc 2 tăng cường 2016, chi tiết xem […]
12/12/2016

Bảng điểm các học phần thay thế tốt nghiệp khóa 2012 và L14

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần của kỳ thi các học phần thay thế tốt nghiệp đợt […]
28/11/2016

Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2015 đợt 2

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 […]
26/10/2016

Điểm thi, điểm kết thúc học phần các lớp Cao học khóa 2016 đợt 1

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ I năm học 2016 – 2017 […]
21/10/2016

Điểm thi lần 1 học kỳ 4 lớp Cao học M15 đợt 1

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 4 năm học 2015 – 2016 […]
10/10/2016

Điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2016 ( Đợt 3 – năm 2016 ), chi tiết […]
06/10/2016

Điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2015 – 2016. […]
06/10/2016

Điểm thi lần 2 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ hè năm học 2015 – 2016. […]
11/09/2016

Kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , HK Hè (Phụ) 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kết quả thi các học phần tiếng Anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 , học kỳ hè […]
08/09/2016

Điểm học phần thi lần 1 HK phụ năm học 2015 – 2016

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi lần 1 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm học 2015 – 2016, chi tiết […]