Văn bản, biểu mẫu ĐBCL

07/11/2022
BC TDG HV

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục

Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giai đoạn đánh giá: 30/06/2017 […]
07/11/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Danh mục minh chứng báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục

Danh mục minh chứng báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục
27/10/2022
3d illustration of three colorful folders over white background

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Marketing

Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Marketing Danh mục minh chứng Chương trình đào tạo trình độ đại […]